Om Corona

Vi jobbar i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer för Covid-19.

Detta gäller inför ditt besök hos Auxy´s Tandklinik:

STOPP!       Förbjudet att gå in i vårt väntrum eller behandlingsrum om Du……..

#1                        Känner du dig förkyld eller har huvudvärk?

#2                        Har du feber eller trötthet?

#3                        Har du hosta?

#4                        Har du andningsbesvär?

#5                        Har du halsont?

#6                        Har du Covid 19-smitta?

I så fall boka om eller avboka din tid! Kontakta oss per telefon 0470 – 152 45!

Är du sjuk eller varit sjuk skall du vara symptomfri i minst 2 dagar innan du besöker oss!

Stoppet gäller också patienter som varit i något högriskområde eller haft kontakt med någon som smittats de senast 14 dagarna!

Har du symptom kontakta 1177 för vidare information!

Vill du ha information om Covid-19 ring det nationella numret 113 13!

Vill du boka tid kontakta oss per telefon 0470 – 152 45!

Obs! Vi har ingen bokning direkt på kliniken!

Om du är äldre än 70 år eller tillhör någon riskgrupp:

Det är du själv som bedömer om du vill få tandvård nu eller längre fram. Vi tar emot våra patienter med alla de skyddsförberedelser vi kan åstadkomma. Varken du eller vår personal skall utsättas för risk att bli smittad. Vi använder skyddsutrustning för oss och för dig. Vi gör noggrann desinficering inför varje patient.

Vi kontrollerar din temperatur och din handhygien innan du kommer in för behandling.

Kom helst ensam till kliniken

Vi vill undvika flera personer i väntrummet samtidigt. Vi accepterar bara en person i sällskap om det gäller assistans eller förälder till barnpatient. Avstånd 2 meter om flera personer finns i vårt väntrum. Önskas munskydd i väntrummet, säg till när du kommer!

Stäng av mobilen före handtvätt och spritning, innan du går in i behandlingsrummet!