Försäkringskassan och det statliga tandvårdsstödet

Statligt tandvårdsstöd infört 1 juli 2008, reviderat 15 januari 2018. Stödet administreras av Försäkringskassan – FK.

Om det höjda tandvårdsstödet från Försäkringskassan.

I januari 2018 höjdes det Allmänna tandvårdsbidraget (ATB) till det dubbla.

För dig som inte går så ofta till tandläkaren betyder det att du måste vara aktiv för att utnyttja det. Varje år den 1 juli erhåller du ett nytt ATB-belopp. Detta gäller i 2 år. Använder du inte det under den tiden förfaller det.

Många har belopp för 2 år innestående.

De höjda ATB-beloppen gör att man får sin undersökning varje eller kanske vartannat år till en mycket låg kostnad.

ATB-beloppet kan också användas till andra behandlingar t.ex. lagningar eller tandrengöring.

För Allmänt tandvårdsbiddrag – ATB, gäller följande:

Unga vuxna mellan 24 och 30 år har 600 kr i ATB per år.

Vuxna mellan 30 och 64 år har 300 kr i ATB per år.

Äldre vuxna från 65 år har 600 kr i ATB per år.

Högkostnadsskyddet – HK, ser ut så här:

Karensbeloppet för ackumulerade referenspriser är 3000 kr, men ditt ATB räknas av på dennas summa, när du tar ut det. Därför har patienter med större tandvårdskostnader ingen nytta av ATB-höjningen från januari 2018, då FK räknar bort höjningen via referensbeloppen.

Alltså är karensbeloppet 3000 kr + uttagna ATB under behandlingsperioden.

Därefter får du en FK-rabatt för dina tandvårdskostnader som är 50 % på referenspriset upp till ett ackumulerat belopp på 15000 kr + uttagna ATB. Därefter får du 85 % rabatt på referenspriset.

Från det du påbörjar en behandling gäller dessa rabattvillkor under 365 dagar (ett år).

Observera att Auxy´s Tandklinik har korrigerat beskrivningen av högkostnadsskyddet efter hur det fungerar i praktiken för patienter, som når upp till karensbeloppen. Denna information har översänts till Försäkringskassan och Socialdepartementet.

Region Kronoberg administrerar STB och barn- och ungdomstandvården i länet.

Barn- och ungdomstandvården är från år 2019 gratis upp till 23 års ålder.                    Bekostat av Region Kronoberg och Privattandläkarna.

STB – Särkilt tandvårdsbidrag finns för patienter med sjukdom eller funktionsnedsättning, som medför risk för försämrad tandhälsa. Bidraget är 600 kr per halvår och gäller förebyggande tandvård. Karensbeloppet för högkostnadsskyddet påverkas inte av ditt STB. STB erhålls utöver ATB och högkostnadsskydd.

Dessutom finns:

N-tandvård, uppsökande och nödvändig tandvård.

S-tandvård, vid kortvarig sjukdomsbehandling.

F-tandvård, vid långvarig sjukdom.

Besök Försäkringskassans hemsida för tandvård:

https://www.forsakringskassan.se/tandvard