Vår personal.

Auxy´s Tandklinik är ett familjeföretag.

Klinikchef:  Leg. tandläkare Auxy Franzén, med lång erfarenhet som privattandläkare, erhöll svensk legitimation vid Karolinska Institutet år 2000.

Assistent vid kliniken:  Leif Franzén, har 10 års erfarenhet inom tandvården

Administration:  Jan Franzén

Vi talar och förstår följande språk:  svenska, engelska, spanska, tyska,
…men vi gör oss förstådda på de flesta språk!

Så skyddar vi dina personuppgifter.

För oss på Auxy´s Tandklinik är det viktigt att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. En ny EU-förordning – GDPR, ersätter den tidigare personuppgiftslagen PUL. Den skall förbättra skyddet för den enskilda individen.

Dina personuppgifter används i vår journalföring och vårt digitala röntgensystem, samt i din hälsodeklaration. Personuppgifter över våra barnpatienter hanterar vi i samarbete med Region Kronoberg, utöver våra egna barnjournaler.

En journalhandling skall sparas i minst 10 år efter det att den sista uppgiften infördes. Om en patient önskar få sina journalhandlingar förstörda före 10 års tid, skall ansökan göras hos inspektionen för Vård och Omsorg (IVO).

Vi har dina adressuppgifter för att kunna skicka kallelse till dig, samt för att kunna kontakta dig i övrigt. Vi använder inte dina uppgifter för marknadsföring och lämnar inte heller ut dem till annan part, om det inte gäller remisser inom tand- och sjukvård eller kontakter med vårt dentallaboratorium.

Du kan alltid få information om vilka personuppgifter vi har om dig.

Vill du kontakta oss via e-post kan du göra det via:

info@auxystandklinik.se