Vi är anslutna till Försäkringskassan och det statliga tandvårdsstödet, med de rabatter detta medför. Observera att det allmänna tandvårdsbidraget (ATB) höjdes till det dubbla år 2018.     Se under fliken ”Försäkringskassan”.

Allmäntandvård
Vår huvuduppgift är allmäntandvård, som innebär bland annat kariologi – kariesbehandling, protetik – fast eller avtagbar (tandproteser) och endodonti – rotbehandling. Vi ger profylax mot tandlossning.

Estetisk tandvård – vi gör alltid vårt bästa för att förbättra ditt leende i samband med lagningar och fyllningar, framförallt i de främre tänderna.

Akuttandvård. Vi bokar in dig snarast möjligt om du har akuta problem!

Tandblekning – utföres efter önskemål.

Vi utför kostnadsfri barntandvård (bekostad av Privattandläkarna och Region Kronoberg).

Vi deltar också i Privattandläkarnas veckojour för akuttandvård:
Tel  0470 – 44 900  (vardagar 9 – 12)